Hikmat ki baat

Hikmat ki baat

aqalmand apne aib khud dekhta hai aur bewaqoof kai aib duniya dekhti hai عقلمند اپنے عیب خود دیکھتا ہے اور بیوقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے